Close Mobile Navigation

Termeni şi condiţii

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ŞI SĂ ANALIZAŢI CU ATENŢIE TERMENII DE UTILIZARE AI WEBSITE-ULUI WWW.INFOHPV.RO ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE.

Acest site web este deținut de Merck Sharp & Dohme Romania SRL („MSD”), o entitate cu sediul situat în Bucureşti, Bvd. Poligrafiei 1A, , etajul 5, sectorul 1, număr de ordine la O.R.C. J40/16097/11.10.2006, C.I.F. RO 19090390.

1. Prin utilizarea acestui website vă exprimați acordul privind Termenii de Utilizare ai website-ului www.infoHPV.ro (“Termenii de Utilizare”). Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare, vă rugăm să nu folosiți website-ul.Prin utilizarea acestei pagini de internet sunteți de acord să vă asumați și să respectați acești termeni de utilizare ai website-ului www.infoHPV.ro și confirmați că ați luat la cunoștință Angajamentul nostru privind confidențialitatea și modulele cookie disponibil aici si Angajamentul nostru de confidențialitate online față de dumneavoastră disponibil la https://www.msdprivacy.com/ro/ro/.

MSD își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de Utilizare la anumite intervale de timp, așa cum consideră oportun. MSD va posta pe pagina de internet versiunea actualizată a Termenilor de Utilizare. Vă recomandăm să verificați periodic Termenii de Utilizare deoarece modificările intră în vigoare de-îndată ce sunt postate pe  website, respectiv cu ocazia proximei dumneavoastră navigări pe website. Puteți vedea în orice moment versiunea curentă aplicabilă a acestor Termeni de Utilizare cu ajutorul link-urilor de pe website.

2. Sfera de cuprindere. Termenii de Utilizare prevăzuți în prezentul acord se aplică doar utilizării acestui website (www.infoHPV.ro) de către dvs. MSD și companiile sale afiliate operează alte site-uri care sunt guvernate de propriile lor condiții menționate pe website-urile respective.

3. Conținut. Acest website conține informații utile cu privire la infecția cu virusul papiloma uman (HPV), afecțiunile cauzate de virusul HPV, metodele de transmitere şi de prevenție, precum si informatii despre vaccinarea anti-HPV.

Toate materialele disponibile pe acest website au caracter științific, educațional, având ca obiectiv informarea publicului-țintă asupra unei patologii și nu încurajează prescrierea, distribuirea, vânzarea, administrarea, recomandarea sau utilizarea vreunui medicament.

Deși pe acest website există informații generale legate de anumite probleme medicale și tratarea lor, menționăm că acestea au doar caracter informativ si caracter educațional larg, care pot fi relevante la un anumit moment  și nu reprezintă sfat medical. Aceste date nu sunt concepute pentru a fi utilizate în scopuri de diagnostic sau tratament medical, pentru nicio problemă individuală. De asemenea, nu sunt concepute să înlocuiască sfaturile și serviciile profesionale din partea unui profesionist în domeniul sănătății. Solicitați întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră sau al oricărui furnizor de servicii medicale calificat în ceea ce privește orice afecțiune medicală și înainte de a începe orice tratament nou.

MSD nu pretinde și nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor de pe acest website. Sunteți de acord cu faptul că accesați și utilizați acest website și conținutul său pe riscul dvs.

4. Proprietatea intelectuală. Toate materialele de pe aceste website (inclusiv text, grafică etc.) sunt proprietatea intelectuală a MSD sau aceasta a primit permisiunea de a utiliza aceste materiale, cu excepția cazului în care se menționează în mod expres contrariul. Reproducerea parțială sau integrală a conținutului sub orice formă este interzisă, cu excepția cazului în care acest lucru se face în conformitate cu paragraful 5 de mai jos.

5. Utilizare. Puteți tipări o copie și puteți descărca extrase din orice pagină (pagini) de pe acest website pentru uzul dvs. personal. Nu puteți modifica varianta tipărită sau copiile electronice ale niciunora din materialele pe care le-ați tipărit sau le-ați descărcat în orice mod și nu puteți utiliza nicio ilustrație, fotografie, fragment video sau audio și niciun material grafic separat de textul aferent. Trebuie întotdeauna menționată calitatea MSD (și a oricăror colaboratori identificați, dacă este cazul) de autori ai materialelor de pe acest website. Nu este permisă utilizarea niciunui fragment din materialele de pe acest website în scopuri comerciale.

În cazul în care tipăriți, copiați sau descărcați orice fragment de pe acest website cu încălcarea acestor Termeni de Utilizare, veți pierde imediat dreptul de a utiliza acest website și va trebui să returnați sau să distrugeți, la alegerea dvs., toate copiile materialelor pe care le-ați realizat și în același timp, veți fi responsabil pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală inclusiv a drepturilor de autor deținute de MSD, afiliații săi sau orice terță parte cu privire la informația de publicată pe acest web-site.

Dacă realizați un link la această pagină trebuie să vă asigurați că faceți acest lucru în mod corect și legal și în conformitate cu legislația și normele aplicabile și fără a prejudicia reputația MSD sau a afiliaților săi sau a profita de pe urma acestora. Nu este permis să creați un link într-un mod care ar putea sugera orice formă de asociere, aprobare sau confirmare din partea MSD în cazul în care acestea nu există. Nu este permisă încadrarea acestui website de internet pe niciun alt website și nici crearea unui link la orice altă secțiune a website-ului în afară de pagina principală. Orice link la acest website trebuie să fie șters imediat la solicitarea MSD.

6. Accesul la website. Accesul la acest website este permis temporar, iar MSD își rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica informațiile furnizate pe acest website, în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin urmare, vă recomandăm să re-consultați acest site web pentru a urmări modificările intervenite din timp în timp.

MSD nu va fi răspunzătoare dacă din orice motiv, în orice moment, pentru orice interval de timp acest website nu va fi disponibil.

7. Reprezentări. În calitate de utilizator al acestui website sunteți responsabil pentru acuratețea informației pe care o transmiteți către MSD.

8. Confidențialitate. Pentru a vedea modul în care MSD abordează informațiile personale, vă rugăm să consultați Angajamentul nostru de confidențialitate online față de dumneavoastră disponibil la https://www.msdprivacy.com/ro/ro/.

9. Link-uri la alte website-uri de internet. Acest website poate conține link-uri la alte website-uri de internet care aparțin sau nu MSD. MSD nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor care nu aparțin MSD către care există link-uri. Aceste website-uri sunt guvernate de propriile condiții de utilizare.

10. Renunțarea la garanții. Materialele prezentate pe acest website sunt furnizate fără niciun fel de reprezentări, condiții sau garanții cu privire la acuratețea lor. În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, MSD și companiile sale afiliate exclud în mod expres orice condiții, garanții sau alți termeni care ar putea rezulta sau altfel deveni incidenți în baza legislației, jurisprudenței și / sau dreptului natural, incluzând, fără limitare, garanțiile privind calitatea satisfăcătoare, caracterul corespunzător pentru un anumit scop, utilizarea unui nivel rezonabil de diligență și pricepere și neatingerea drepturilor de proprietate.

Utilizarea acestui website se face cu riscul utilizatorului, iar MSD nu își asumă nicio răspundere pentru orice viruși informatici, programe software rău intenționate („malicious software”), date dăunătoare sau orice alte materiale care sunt dăunătoare din punct de vedere tehnologic, infectând utilizatorul ca urmare a utilizării acestui website.

11. Răspundere. MSD exclude prin prezenta orice răspundere în legătură cu orice pretenție, pierdere, solicitare sau daune de orice fel (indiferent dacă astfel de pretenții, pierderi, solicitări sau daune erau sau nu previzibile sau cunoscute și dacă sunt legate de neglijență, încălcarea contractului sau de alte cauze) care pot rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui website sau a informației, conținutului sau materialelor incluse în acest site. Deși MSD încearcă să asigure faptul că informațiile conținute în acest website sunt corecte la momentul publicării lor, MSD nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice erori, omisiuni sau inexactități legate de conținutul website-ului. Acești Termenii de Utilizare nu exclud și nu limitează răspunderea MSD legată de decesul sau vătămarea unor persoane ca urmare a neglijenței MSD (sau a angajaților, reprezentanților sau directorilor săi), sau răspunderea MSD pentru deformarea realității în mod fraudulos, sau orice altă răspundere care nu poate fi limitată sau exclusă conform legii.

12. Consecințe. MSD își rezervă dreptul de a suspenda sau a pune capăt utilizării acestui website de către dvs., din orice motiv, în orice moment, fără notificare. Dacă încălcarea de către dvs. produce daune unor terți, vă angajați să despăgubiți și să exonerați compania MSD de orice răspundere legată de și față de orice pierdere, daună sau cheltuială. În cazul apariției oricărei dispute cu privire la acest acord sau la utilizarea acestui website de către dvs., aceasta va fi rezolvată prin negocieri de bună credință între părți. Dacă astfel de eforturi nu vor avea succes, orice astfel de controverse, pretenții sau dispute vor fi înaintate jurisdicției exclusive a instanțelor de judecată din România.